Wspólna przygoda dla ziemi na platformie eTwinning

eTwinning to inicjatywa edukacyjna prowadzona przez Komisję Europejską, która umożliwia szkołom z różnych krajów współpracę online. Głównym celem eTwinning jest rozwijanie międzynarodowego wymiaru edukacji.

We współpracy z placówkami edukacyjnymi z Turcji i Grecji nasza szkoła współtworzy na platformie eTwinning projekt ekologiczny pod nazwą „Be Green with Pre-cycling, Bartering and Zero Waste”. Stanowi on etap uzupełniający i upowszechniający rezultaty projektu Erasmus Plus o tym samym tytule, skupiając międzynarodową społeczność na rożnych aspektach ekologii. W ten sposób podejmowane są starania promujące świadomość ekologiczną, polegające m. in. na szukaniu pomysłów zminimalizowania negatywnego wpływu człowieka na środowisko, zachęcaniu uczniów oraz nauczycieli do współpracy, dzieleniu się wiedzą i dobrymi praktykami w powyższym zakresie.

Głównym założeniem jest zatem nie tylko  zacieśnianie więzi pomiędzy szkołami, ale również przynosząca realny wkład walka o lepsze jutro dla naszej planety.

Logo przedstawia kulę ziemską opasaną zielonym liściemPlakat programu nawiązujący do obszarów aktywności w ramach programu