REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ – ROK SZKOLNY 2024/2025

Od dnia 19.02.2024r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej. Formularze rekrutacyjne dostępne są w sekretariacie lub do pobrania na stronie internetowej szkoły.

Od dnia 19.02.2024r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej. Poniżej druki zgłoszenie i wniosek:

Zgłoszenie/wniosek należy dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły, dołączając jedno zdjęcie legitymacyjne dziecka (podpisane na odwrocie). Termin przyjmowania zgłoszeń/wniosków upływa 08.03.2024r.

Autor: Małgorzata Wójtowicz