Kiermasz Świąteczny

 Kiermasz świąteczny zorganizowany w naszej szkole pozwolił zebrać kwotę 1800zł. 

DZIĘKUJEMY!!!
Za serce, za hojność, za dobro i chęć niesienia pomocy. Kiermasz świąteczny zorganizowany w naszej szkole pozwolił zebrać kwotę 1800zł. Ta kwota zapewni półroczną terapię dla dziecka z niepełnosprawnością z naszej gminy. Zbiórka żywności i produktów niezbędnych w domu pozwoliła przygotować 15 paczek, które ułatwią zorganizowanie świąt osobom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Wszyscy obdarowani z serca dziękują za wsparcie, życzliwość i okazaną pomoc oraz życzą Dyrekcji, Rodzicom i całej społeczności szkolnej SPOKOJNYCH ŚWIĄT!!!

Uczniowie szkoły podczas kiermaszu świątecznego

Autor: Małgorzata Król