O placówce

 

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE 

 

Piękno i dobro jest w człowieku. 
Piękno i dobro jest wieczne, a co 
wieczne umrzeć nie może. I po nas  
zostanie to tylko na wieczne czasy, 
co duch pięknego i dobrego, a myśl 
wspaniałego dokona.” 

Kornel Makuszyński 
                                                                     

W działaniu opieramy się na uniwersalnych zasadach mających swoje źródło w chrześcijańskim systemie wartości. 

Nasza szkoła jest po to, aby dzieci i młodzież: 

 • Osiągnęły w niej maksymalny, wszechstronny rozwój; 
 • Czuły się w niej szczęśliwe i bezpieczne; 
 • Były przygotowane do dalszej edukacji i życia w społeczeństwie XXI wieku. 

 

 WIZJA NASZEJ SZKOŁY

 

 • Szkoła jest miejscem przyjaznym dla dzieci i młodzieży- kolorowa, ciepła, bezpieczna, czysta i nowocześnie urządzona. Panuje tu rodzinna atmosfera.
 • Szkoła jest nowoczesna, tolerancyjna i otwarta, o dużym prestiżu społecznym, wychowanie oparte na historii  
  i tradycji jest jej nadrzędnym celem. 
                                                                                         
 • Posiada dobrą bazę sportową: boiska wielofunkcyjne i plac zabaw oraz sprzęt sportowy, a także sprawne prysznice. 
 • Stwarza warunki rozwoju dla każdego ucznia: pokazuje jak się uczyć, jak  przezwyciężać trudności poprzez fachową pomoc specjalistów, zapewnia rozwój zainteresowań i uzdolnień, uczy tolerancji i empatii. 
   
 • Uczą w niej sprawiedliwi i konsekwentni nauczyciele, którzy cieszą się autorytetem u dzieci młodzieży, rodziców 
  i życzliwym podejściem budzą ich zaufanie. 
   
 • Przygotowuje do życia poprzez nabywanie kompetencji praktycznych, umiejętności kooperacji, życzliwości  
  i poszanowania każdego człowieka. 
   
 • Jest miejscem prawdziwej współpracy nauczycieli i rodziców oraz organu prowadzącego.